Асосий Меню

Махсус бўлимлар

Қўшимча бўлим

Амал мавсуми

Йигитларга 100 насиҳат

Аллоҳнинг ёлғиз ўзига ҳамду санолар бўлсин, пайғамбарларнинг сўнггиси бўлган зотга, унинг аҳлига, асҳобларига ва қиёмат кунигача уларга эргашган кишиларга салот ва саломлар бўлсин

Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва салламдан Тамим ад-Дорий розияллоҳу анҳу ривоят қилган саҳиҳ ҳадисда дедилар: «Дин насиҳатдир-холисликдир, дин насиҳатдир, дин насиҳатдир»

— Кимга насиҳатдир-холисликдир ё расулуллоҳ?

—Аллоҳга, унинг китобига, унинг расулига, мусулмонларнинг бошлиқларига ва оммаларига. (Имом Муслим ривояти).

Анас ибн Молик розияллоҳу анҳу ривоят қиладилар, Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам дедилар: «Сизларнинг бирингиз биродарига ҳам ўзи учун яхши кўрган нарсани яхши кўрмагунича иймони тўла бўлмайди» (Муттафақун алайҳи).

Жарир ибн Абдуллоҳ ал-Бажалий розияллоҳу анҳу айтади: «Мен Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламни; намозни барпо қилиш, закотни адо этиш ва ҳар бир мусулмонга насиҳатгўй бўлишга байъат қилганман» (Муттафақун алайҳи).

Азиз биродарим, насиҳат дегани бировларнинг ишларига ноўрин бурнини суқиш эмас, уларни хижолатга қўйиш эмас, ёки уларни камситиш эмас, ёки насиҳатгўйнинг насиҳат қилинаётган кишидан устунлигини кўрсатиб қўйиш эмас, балки у бу маънолардан кўра олийроқ ва улуғроқдир. У муҳаббат белгиси, дўстлик аломати, сидқ ва вафо нишонасидир.

Насиҳат ўрталарни тузатиш асбоби, ажру-савоблар ва фойдалар, ростгўйлик ва нажотдир.

Насиҳат: Қаршингизда йўлни ёритиб берувчи нур.

Насиҳат: Насиҳатгўй сизга тақдим қилаётган яхшилик гулдастаси.

Насиҳат: Сизни омонлик ерига етказиш учун жўшиб турган фитна тўлқинларини шиддат билан ёриб бораётган кемадир.

Насиҳат: Насиҳатгўйнинг бўйнидаги сизнинг ҳаққингиз ва сизнинг қаршингиздаги унинг вазифаси.

Менинг ёш биродарим, насиҳат учун кўнглингизни кенгроқ қилинг.

Билингки; Насиҳатгўйни сизга насиҳат қилишга ундаган нарса сизни яхши кўриши ва оқибатингизни ёмон бўлишидан қўрқиши, холос.

Шуни ҳам билингки; Насиҳатгўй сизга Аллоҳ ва расулининг сўзларини етказувчи, холос. Сиз унга тавозе қилиб, насиҳатини қабул қилсангиз Раббингиз жалла ва алога тавозе қилган ҳамда пайғамбарингиз Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва салламга эргашган бўласиз. Агар насиҳатни қайтариб, уни инкор қилсангиз Раббингизнинг каломини ва пайғамбарингиз Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг суннатларини қайтарган бўласиз.

Севикли биродарим, билингки; Ўнгланишнинг аввали камчиликни кўра билиш, уни эътироф этиш ва нафси амморага нафрат ҳамда таҳқирлаш кўзи билан қарашдир. Ёлғон, сохта узрларни пеш қилиб тортишманг, хатойингизни бўйнингизга олинг, кибр қилманг. Қалбида зарра миқдорида кибр бўлган одам жаннатга кирмайди.

Агар сиз ҳақиқатда бир хатони қилиб турган бўлсангиз уни тан олганингиздан кейин бу гуноҳни тарк қилинг, уни қилиб қўйганингизга пушаймон бўлиб унга асло қайтмасликка азм қилинг.

Агар насиҳатгўйга миннатдорчилик билдириб унинг ҳаққига дуо қилсангиз, бу сизнинг саховат ва олийжаноблигингиздан ҳамда яхшиларнинг яхшиликларини тан олишингиздан. Агар сиз буларни қилмасангиз у сиздан аслида мукофот ва миннатдорчиликни хоҳлаган эмасди.

Насиҳатлар

Биродарим қуйида сизга тақдим этмоқчи бўлганимиз тиллодан қиммат насиҳатлар ва улуғ васиятлар сиз уларнинг яхшиликларидан ва уларга амал қилишдан ўзингизни маҳрум қилманг! Сиз ўзингизни уларни тарк қилиш ва улардан юз ўгиришга мажбур қилманг! Бахтли одам бошқалардан ибрат олган одам, бахтсиз одам фойдали нарсадан юз ўгиргандир.

1-Насиҳат. Биродарим, калимайи тавҳид «Ла илаҳа иллаллоҳ» ўз айтувчисига фақат саккизта шарт топилсагина фойда беради:

1. Билмаслик-жоҳилликка ўрин қўймайдиган билим

2. Шакка ўрин қўймайдиган ишонч

3. Ширкка ўрин қўймайдиган ихлос

4. Ёлғонга ўрин қўймайдиган тўғрилик

5. Нафратга ўрин қўймайдиган муҳаббат

6. Бўйинтовлашликка ўрин қўймайдиган итоат

7. Инкорга ўрин қўймайдиган қабул

8. Аллоҳдан бошқа сиғинилаётган ҳар нарсани тарк қилиш

Мана шу шартларни амалга оширишга ҳаракат қилинг, уларнинг биронтасида сусткашлик қилманг.

2-Насиҳат. Билингки, Исломни бузувчи нарсалар ўнта:

1) Аллоҳ таолога ибодат қилишда шерик қилиш.

2) Аллоҳ билан ўзи ўртасида воситачилар қилиб, уларга дуо, таваккул қилган ва улардан шафоат сўраган киши кофир бўлади.

3) Мушрикларни кофир деб ҳисобламаган, ёки уларнинг кофир эканлигида шубҳа қилган, ёки уларнинг йўллари ва оқимларини тўғри деб ҳисоблаган киши кофир бўлади.

4) «Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламдан бошқа кимсанинг йўли Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг йўлидан кўра мукаммалроқ, ҳукми Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва салламнинг ҳукмидан кўра гўзалроқ»- деб эътиқод қилган киши кофирдир. Золимларнинг ҳукми унинг ҳукмидан кўра афзал деганлар шу жумладан.

5) Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам олиб келган таълимотларнинг баъзисини, гарчи ўзи унга амал қилса-да, ёмон кўрган киши кофир бўлади.

6) Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллам олиб келган дин ва шу диндаги савоб ва жазолар устидан масхара қилган киши кофир бўлади.

7) Сеҳр, ким унга амал қилса ва унинг қилинишига рози бўлса кофир бўлади.

8) Мушриклар билан дўслашиш ва мусулмонларга қарши уларга ёрдам бериш куфрдир.

9) «Баъзи одамларнинг Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи ва саллаамнинг шариатидан чиқишга ҳақлари бор»- деб эътиқод қилган киши кофирдир.

10) Аллоҳнинг динидан юз ўгириш: уни ўрганмаслик ва унга амал қилмаслик куфрдир.

Биродарим, сиз исломни бузувчи амалларни қилиб қўйишдан жуда жуда эҳтиёт бўлинг. Чунки, булар билан бирга яхши амал фойда бермайди.

3-Насиҳат. Аллоҳга иймон келтириш фақат қалб билан эътиқод ёки фақат тил билан айтиладиган сўзгина эмас. Балки, у қалб билан эътиқод қилиш, тил билан сўзлаш ва аъзолар билан амал қилиш, тоат билан зиёдалашади осийлик билан камаяди. Сиз Раҳмонга итоат қилинг, унга осийликни ташланг. Мана шулар иймонингизнинг зиёдалашишига йўлдир.

4-Насиҳат. Билингки, Аллоҳ таоло бизни шериксиз, ёлғиз ўзининг ибодати учун яратгандир. Аллоҳ субҳанаҳу деди: «Жин ва инсонларни фақат Ўзимга ибодат қилишлари учун яратдим» (Зориёт: 56) Ибодатни холис қилиш фақат Аллоҳдан бошқаси ибодатга лойиқ эканини инкор этиш, кейин эса уни Аллоҳнинг Ўзигагина бўлишини тасдиқлаш билан амалга ошади. Мана шу «Ашҳаду ан ла илаҳа иллаллоҳ» маъносининг тақозоси. Аллоҳ таоло деди: «Кимда ким тоғутга кофир бўлса ва Аллоҳга иймон келтирса, у ҳеч ажраб кетмас мустаҳкам ҳалқани ушлабди. Аллоҳ эшитувчи ва билувчидир» (Бақара: 256) Аллоҳнинг ёлғиз ўзига ибодатни холис қилинг, бирон ибодатни ундан бошқага қилиб қўйишдан эҳтиёт бўлинг.

5-Насиҳат. Билингки, ибодат Аллоҳ яхши кўрадиган, рози бўладиган, зоҳирий ва ботиний сўз ва амалларнинг ҳар бирини ўз ичига оладиган умумий сўздир. Парвардигорингиз суядиган амалларни билишга тиришинг ва ана шу амалларининг фазилатларини изланг.

6-Насиҳат. Билингки, ибодатларнинг энг афзали Аллоҳ сизга фарз қилган ибодатдир. Аллоҳ субҳанаҳу ҳадиси қудсийда: «Бандам менга мен унга фарз қилган амалдан кўра севиклироқ бўлган амал билан яқинлик қилмади» деди. (Имом Бухорий ривояти)

Менинг ёш биродарим, фарз амалларга қаттиқ эътибор беринг, уларга қаттиқ амал қилинг ва уларни иложи борича комил суратда адо этинг.

7-Насиҳат. Билингки, ибодат Аллоҳ учун холис қилиш ва Пайғамбар соллаллоҳу алайҳи ва салламга эргашиш билангина қабул бўлади. Риё — амални барбод қилади ва азоб-уқубатга сабаб бўлади. Бидъат ҳам шу кабидир.

8-Насиҳат. Беш вақт намозни ўз вақтида адо этишга риоя қилинг. Бу амалларнинг энг улуғидир.

9-Насиҳат. Намозга таҳоратни яхши ва мукаммал қилинг, чунки поклик иймоннинг ярмидир ва билингки, таҳорат намознинг калитидир. Комил иймонли мўмингина таҳоратни яхши қилишга риоя қилади.

10-Насиҳат. Намозни масжидда жамоат билан адо этишдан кечикманг. Жамот билан намоз ўқиш фарз бўлиб, уни узрсиз тарк қилиш мумкин эмасдир.

11-Насиҳат. Жамоат намозининг биринчи такбирига ва биринчи сафда намозни адо этишга ҳарис бўлинг. Қалбингизни намозда ҳозирлаб ҳокисорлик билан туришга ва ўқилаётган нарсаларнинг маъноларини ўйлаб, фикрингизда ҳозирлаб туришга тиришинг.

Сиз учун танладик

Шайх Абдулвалий Қори “Душанба кунлик дарслар” силсиласи

Андижон жоме мадраса-масжидининг имом хатиби устоз Абдулвалий қори. № Дарснинг номи Нусха олиш 1 Ихлос RM MP3 2 Аллоҳ йўлида...
Read More

Омонат (2)

Инсоннинг ўзи ва ўзгалар ўртасидаги нарсалардаги омонат Бу омонат хоҳ мол хоҳ бошқа нарса бўлсин инсонларнинг сизга топширган нарсаларини ва...
Read More

Омонат

Абдуллоҳ ибн Абдурраҳмон ал-Жибрин
Аллоҳ субҳанаҳу ва таолога ҳамду санолар айтамиз, ундан бизни мағфират қилишини сўраймиз. Гувоҳлик бераманки Аллоҳдан ўзга илоҳ йўқ, У ёлғиз ва шериксиз зотдир. Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саллам унинг қули ва элчисидир. У кишига, аҳли ва асҳобларига Аллоҳнинг раҳмати ва саломи бўлсин.

Аммо баъд:

Албатта омонат ҳақида сўзлаш катта аҳамиятга эга. Чунки у бир томондан Аллоҳ ва банда ўртасидаги нарсага, иккинчи томондан банда билан банда ўртасидаги нарсага алоқадор. Мазкур омонатни адо этишда бандага мадад берадиган сабабларни баён этамиз.
Read More

ҲИЖОБ НИМА УЧУН КЕРАК?

ҲИЖОБ НИМА УЧУН КЕРАК? بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ СЎЗ БОШИ Барча оламларнинг ҳукмдори, меҳрибон ва раҳмли, қиёмат кунининг подшоҳи бўлмиш...
Read More

Кутубус-ситта Олти китоб


Алхамду лиллах вассолату вассаламу ала росулиллах.

Кутубус-ситта муаллифлари куйидаги зотлар:


Имом Бухорий (194-256 хижрий)
Имом Муслим (204-261 хижрий)
Имом Абу Довуд (202-275 хижрий)
Имом Тирмизий (209-279 хижрий)
Имом Насоий (215-300 хижрий)
Имом Ибн Можа (209-273 хижрий)Уларнинг хар бирини сизга кискача килиб таништириб ўтсам:

1. Имом Бухорий.

У зот Абу Абдуллох Мухаммад ибн Исмоил ибн Иброхим ибн Мугийра ибн Бардизба Жуъфий Бухорийдир.

Имом Бухорийнинг катта бобоси Мугийра Бухоронинг волийси Ямон Жуъфийнинг кўлида исломга кирган шунинг учун Жуъфий деб нисбат берилган (буни вилоят, мавло дейилади).

Имом Бухорий хижрий 194 - йилда Бухоро шахрида тугилди. Етим бўлиб ўсдилар.
Read More

Аҳли суннага мактуб (давоми)

Шайх Сафар ибн Абдурраҳмон Ҳаволий
Абдуллоҳ Шариф таржимаси
Абу Закария ал-Маданий таҳрири
(Давоми)

3)Улар ўзгармас бирламчи аҳкомларни ва умумий қоидаларни иккинчи даражали (тасодифий) ҳукмлар ва муайян воқеалар сабабли бекор қилиб юбормайдилар. Қуръон оятлари ва саҳиҳ ҳадислар ила собит бўлган умумий қоидалардан бири, мусулмонларнинг иттифоқ бўлиши вожиблигидир. Бидъатчи ёки фосиқдан юз ўгириш эса иккинчи даражали (тасодифий) аҳкомлардан ҳисобланади. Бироқ, юз ўгириш фойда қилмаслиги маълум бўлса, бунга амал қилинмайди. Демак бу ўзгарувчан ва турли ижтиҳодларни қабул қила оладиган масаладир.
4)Ким улар каби намоз ўқиса, қиблаларига юзланса ва сўйган гўштларидан еса, у ўшалардандир.
Read More

Аллоҳ ризқ берувчи зот

Хулоса Аллоҳнинг борлигига иймон келтириш инсон табиатига ўрнатиб қўйилган, унинг ич-ичидан жўшиб чиқадиган туйғудир. Мусулмон киши ўзидаги шу табиий иймонни...
Read More

Аҳли суннага мактуб

Шайх Сафар ибн Абдурраҳмон Ҳаволий Абдуллоҳ Шариф таржимаси Абу Закария ал-Маданий тасҳиҳи ва таҳрири بسم الله الرحمن الرحيم Сафар ибн...
Read More

Даҳрийлик (атеизм) хатари ва даҳрийларга эслатма

"Илҳод" – "даҳрийлик" хатари ва даҳрийларга эслатма ҳақидаги бўлим[1] Аллоҳдан тавфиқ сўраган ҳолда айтаман: Арабча "илҳод" сўзи "оғиш" маъносида бўлиб,...
Read More

Даъватчига оид савол-жавоблар

Барча мақтовлар Аллоҳгагина хос, У зотни мақтаймиз, Ундан мадад сўраймиз, Унга истиғфор айтамиз, Аллоҳдан нафсларимиз ва амалларимиз ёмонлигидан паноҳ тилаймиз....
Read More

Аёллар учун махсус дарслар

Энг кўп кўрилган

Янги китоблар

Саҳифамизда нашр этилаётган барча нарсалардан шахсий фойдаланиш учун руҳсат этилади. Саҳифамиз материалларидан фойдаланилган ўринларда www.islomnuri.org дан олинди деб кўрсатилиши, мустасно ўринларда бизга маълум қилиниши шарт. Материаллардан Аллоҳ йўлида фойдаланиш учун ҳуқуқлар чекланмаган. Тижорат учун фойдаланиш мумкин эмас.