Таҳажжуд намози

22815 марта кўрилган

Ахмад Собит

Бисмиллахир рохманир рохим

Хамд-мактов намозни мўминларга рохат, кўркувчиларга хотиржамлик ва ёлгизларга нур килган Аллох учундир.

Ва тахажжуд намозини ўкувчиларнинг имоми, руку ва сажда килувчиларнинг саййиди Мухаммад соллаллоху алайхи ва салламга ва у кишининг оиласи, сахобалари хамда уларга киёмат кунигача яхшилик билан эргашган кишиларга салом ва салавотлар бўлсин.

Албатта тахажжуд намозини ўкиш солих кишиларнинг одати!

Муъминларнинг тижорати!

Ютукка эришувчиларнинг амалидир!

Тунда муъминлар роббиси билан холи бўлишади, яратганга юзланиб ўзларининг ночор холларини шикоят килишади ва унинг фазли-мархаматидан сўрашади!

Калблари роббиларининг олдида хозир! Яратганнинг муножотига бел боглаган!

Namoz o`qimagan odamga maktub

Ahlussunna val-jamoa” kutubxonasi
“Fiqh risolalari” silsilasi (1)

– Siz qaysi dinga mansubsiz?

– Islom diniga.

– Namoz o`qiysizmi?

– …

– Unda, bu maktub siz uchun.

Bismillahir rohmanir rohiym

Barcha olamlar robbisi bo`lgan va: “E`slating! Chunki, e`slatish mo`minlarga foyda beradi. Va men jin va insonlarni o`zimgagina ibodat qilishlari uchun yaratdim…”- deb aytgan Alloh ta`ologa hamdu sanolar va “Biz bilan u (mushrik va kofir) lar o`rtasidagi ahd namozdir.

Мен нега намоз ўқийман?!

6292 марта кўрилган

Абдурроуф Ҳаннавий
Араб тилидан Умму Жамол таржимаси

Бисмиллаҳир роҳманир роҳим

Икки дўстнинг суҳбатига қулоқ тутинг:

– Ҳа, биродар, анави икки одамга тикилиб қолдинг?! Нима, улар ўртасидаги қалин муносабат – бири иккинчисига меҳр ила боқиб, ширинсуханлик билан сўзлаётгани, иккинчиси эса унга жонини фидо қилишга тайёр тургани сени ажаблантиряптими? Биласанми, улар ким? Ота ва ўғил. Меҳрибон ота ва қобил фарзанд. Хўш, уларнинг бир-бирига муносабатлари сенга маъқулми?

– Албатта маъқул-да.

Огоҳ бўлинг, ўлим келмоқда! (2)

Огоҳ бўлинг, биродарим!
﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا
كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (19) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴾
«Мана ўлим мастлиги (яъни жон чиқар пайти) ҳаққи-рост (етиб)
келди. (Эй инсон), бу (ўлим) сен қочувчи бўлган нарсадир.
(Қайта тирилишга даъват қилувчи) Сур ҳам чалинди. Бу (кофирларга
азоб) ваъда қилинган Кундир!» (Қоф: 19, 20).

Сурни ким чалади? Исрофил алайҳиссалом..

Аллоҳ Таоло ким?

АЛЛОХ ТАОЛО бизнинг Раббимиздир. РАББ яратувчи, тарбия килувчи, эга, дегани. Аллох бутун оламни яратган. У хамма нарсани парвариш килади, бокади, ўстиради. У оламнинг эгасидир. Аллохни хеч ким яратмаган. Унинг Ўзи аввалдан бор эди. Биз Аллохни Унинг исмлари, сифатлари оркали таниймиз ва Унга иймон келтирамиз. Унинг 99 та исм ва сифати бор.

Аллох яккадир. Унинг хеч бир шериги, ёрдамчиси йўк. У ёрдамчига хам, бошка нарсаларга хам мухтож эмас. У хеч кимдан тугилмаган. Ўзи хам хеч кимни тугмаган. Унинг ота-онаси, аёли, ўгли, кизи йўк. Унга тенг келадиган хеч ким йўк. У хеч нарсага ўхшамайди.

Аллох – доимо тирик.

Ислом кандай дин?

«Аллохнинг наздида хакикий дин Исломдир». Бу сўзни ким айтган, биласизларми? Буни Куръонда Аллох айтган. Шундан биламизки, ИСЛОМ бу дунё-даги энг тўгри диндир. Аллох дунёдаги хамма одамларни Исломга киришга ва уни ўрганишга буюрган.

Исломга кириш учун нима килиш керак? Исломга кириш учун энг аввал Аллох ва Расулуллохга иймон келтириш лозим. Иймон келтирганда чин дилдан: «Ла илаха иллаллоху Мухаммадур расулуллох», деб айтилади. Бунинг маъноси: «Аллохдан бошка худо йўк, Мухаммад Унинг элчисидир», дегани бўлади.

Кусуф намозига доир аҳкомлар ҳақидаги боб

Аллоҳ таоло айтади:

«У (Аллоҳ) қуёшни зиё сочувчи, ойни ёруғлик қилган ва сизлар йилларнинг саноғини ҳамда (вақтларнинг) ҳисобини билишларингиз учун уни (яъни, ойни бир қанча) манзил-буржларга бўлиб қўйган зотдир. Ҳеч шак-шубҳасиз, Аллоҳ бу (борлиқни) ҳақ (Қонун ва мақсад) билан яратди. У зот биладиган қавм учун Ўз оятларини муфассал баён қилур» (Юнус: 5).

«Кеча ва кундуз, қуёш ва ой Унинг (танҳолиги ва қудратига далолат қиладиган) оят-аломатларидандир.

Узрли кишиларнинг намози ҳақидаги боб

Узр эгалари – беморлик, мусофирлик ва хавф-хатар ҳолида турган кишилар бўлиб, улар намозни узрсиз кишилар адо этганидек тўла-тўкис адо этиш имкониятига эга бўлмайдилар. Шу боис шариат соҳиби уларга енгиллик яратиб берган ва улардан намозни имкониятлари даражасида ўқишни талаб қилган.

Аёлларнинг масжидга келишлари ҳукми ҳақидаги боб

Динимиз комил, дунё ва охиратимиз манфаатларини ўз ичига олган диндир. У барча мусулмонларга, эркакларга ҳам, аёлларга ҳам яхшиликлар олиб келган. Аллоҳ таоло айтади: «Эркакми ё аёлми — кимда-ким мўмин бўлган ҳолида бирон яхши амал қилса, бас, Биз унга покиза ҳаёт ато этурмиз ва уларни ўзлари қилиб ўтган амалларидан чиройлироқ ажр-савоблар билан мукофотлаймиз» (Наҳл: 97).

Тиловат саждаси ҳақидаги боб

Тиловат саждаси (яъни, Қуръондаги сажда оятларидан бири ўқилганда қилинадиган сажда) ҳам суннат бўлиб, сажда ояти тиловат қилинганда Аллоҳ субҳанаҳу ва таолога бандаликни бажо келтириб, У зотга қурбат ҳосил қилиш мақсадида, У зотнинг буюклигига таъзим бажо айлаб ва Унинг ҳузурида хорлик кўринишини ифодалаб, сажда қилишни Аллоҳ ва Расули машруъ қилгандир.

Тиловат саждасини қилиш Қуръонни тиловат қилаётган кишига ҳам, уни эшитиб турган кишига ҳам суннатдир.