Аёл ва унинг жамият устиворлигидаги ўрни

المرأة وأثرها في استقامة المجتمع
Шайх Муҳаммад Ҳассон
Ислом Нури таржимаси

Барча ҳамду санолар Аллоҳга хосдир. Биз Унга ҳамд ва истиғфор айтамиз,
Ундан ёрдам ва ҳидоят сўраймиз, нафсимизнинг шумлигидан ва
амалларимизнинг ёмонлигидан Унинг Ўзидан паноҳ сўраймиз.