Асосий Меню

Махсус бўлимлар

Қўшимча бўлим

Амал мавсуми

Хилоф ва танлаш ҳуқуқи

Кўпчилик одамлар: уламолар қайсидир масалада ихтилоф қилишларининг ўзи мусулмон учун бу масалалардан истаганини танлаб олишига рухсат беради деб ўйлайди. Бу тушунча ‒ ихтилофга борган уламоларнинг ҳаммасининг иттифоқи билан ‒ хато. Шу маънодаги гапни улуғ имомлар айтганлар: Аҳмад([1]), Бухорий([2]), Шофеийнинг соҳиби Музаний([3]), Ибн Ҳазм([4]), Ибн Абдулбар, Шотибий([5]), Абул Фараж ибн Жавзий([6]), Хаттобий, Ибн Таймия([7]) ва бошқалар.

Ибн Абдулбар «Тамҳидда» деди: «Мусулмонлар хилоф ҳужжат эмас эканига ижмоъ қилишди, ихтилоф бўлганда ҳақ равшан бўлиши учун далил ва ҳужжатни талаб қилиш лозим бўлади»([8]). «Жомиъда» деди: «Мен билган Уммат фуқаҳоларидан биронтасининг наздида ихтилоф ҳужжат эмас. Басирати йўқ, маърифати йўқ, гапираётган гапининг ҳужжати йўқ одам бундан мустасно»([9]).

Хаттобий деди: «Ихтилоф ҳужжат эмас, суннатни баён қилиш ихтилоф қилувчиларга қарши ҳужжатдир»([10]).

Кимки мен фақат ижмоъ қилинган масалаларни оламан деб даъво қилаётган бўлса: Ихтилоф ‒ фақиҳга тақлид қилиб, очиқ далилни тарк қилиш имконини бермаслиги ижмоъ масалаларидан бири эканини билиб қўйсин. Бу гапни тўрт мазҳаб имомлари айтганлар. Хилофни шу маънода тушуниш ‒ яъни “бирон фақиҳнинг айтган сўзига тақлид қилиб очиқ далилни тарк қилиш жоиз”([11]) деб тушуниш ‒ хилофнинг содир бўлишининг ўзини бирон ишнинг жоизлигига далилнинг келишидек қилиб қўяди. Гўёки у фалон нарса ҳалол ёки ҳаром эканига далолат қилувчи хос далил билан баробар. Хилоф ҳақидаги бу тушунча ўта хатарлидир. Фуқаҳоларнинг сўзлари мустақил равишда далил ўрнига ўтмайди.

Баъзи одамлар бирор масалада ихтилоф топилишини очиқ далилни тарк қилишга рухсат қилиб олдилар. Улар шу билан кифояланмадилар, балки буни далилдан кўра кучлироқ қилиб олдилар. Шаръий қоида тескари бўлиб қолди; Ихтилоф пайтида Қуръон ва Суннат ҳакам бўлиши ўрнига ихтилоф бу иккисининг устига ҳакам қилинди! Аллоҳ таоло деди: «Эй одамлар сизлар динингизнинг усулида бўлсин, фуруида бўлсин, ихтилоф қилган нарсанинг ҳукми Аллоҳга ҳаволадир. (Бу масалада Аллоҳнинг Китоби ёки пайғамбарининг суннатига мурожаат қилинади).» (Шўро: 10), Пайғамбари ‒ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ‒ га деди: «Албатта, Биз сизга ушбу Ҳақ Китобни (Қуръонни) одамлар орасида Аллоҳ кўрсатган йўл билан ҳукм этишингиз учун нозил қилдик.» (Нисо: 105), Пайғамбар Аллоҳ томонидан қувватланган бўлишига қарамасдан далил турганда ўз раъйи билан ҳукм қилишига рухсат бермади. Аллоҳ ихтилофни зикр қилганда уламоларни ва одамларни ўзлари хоҳлаган нарсани ихтиёр қилишга буюрмади, балки уларни далилга қайтариб деди: «Эй мўминлар, Аллоҳга итоат қилингиз, ва пайғамбарга ҳамда ўзларингиздан бўлган (яъни мусулмон) ҳокимларга бўйсунингиз! Бордию бирон нарса ҳақида талашиб қолсангиз,— агар ҳақиқатан Аллоҳга ва охират кунига ишонсангиз — у нарсани Аллоҳга ва пайғамбарига қайтарингиз!» (Нисо: 59).

Аллоҳ хилофни одамлар учун далил қилмади, зеро ҳар бир хилоф Набий ‒ соллаллоҳу алайҳи ва саллам ‒ дан кейин содир бўлган, демак у диндан эмас. Лекин Аллоҳ таоло уларга далил етмаган ва ижтиҳод қилган кишиларни маъзур санайди, бепарво бўлганларни узрини қабул қилмайди. Аллоҳ кенгликни ихтилоф учун қилмади, балки кенгликни мужтаҳиднинг ижтиҳодига ва ижтиҳоднинг унга қилган таъсири учун қилди. Агар кенглик ихтилофнинг ўзи учун бўлганида фуқаҳолар кенглик ва раҳмат бўлишини умид қилиб, ихтилофни пайдо қилиш мақсадида ижмоъдан чиқишга йўл излаб қолишган бўлишарди. Бу эса хато ва залолат.

Аллоҳ таоло тақдир тақозоси билан ихтилофнинг бўлишини хабар қилди ва бор кучини сарфлаган мужтаҳидни раҳм қилиб маъзур санади. Шундай бўлсада, қачонки мужтаҳидга далил кўринса, унга қайтиши вожиб бўлади. Чунки, унинг фаҳми беқарор, далил эса мустаҳкамдир. Аввалги фуқаҳолар даврида; иккинчи, учинчи асрда кейингиларда бўлгани каби ҳадислар ва уламоларнинг сўзлари мукаммал суратда китобларда жамланмаган эди. Агар олим бирор масалада нотўғри фатво берса, ижтиҳод қилгани учун ажр-савоб олади. Масаланинг далили топилгандан кейин ҳам кейинги замондаги муқаллид-тақлид қилувчи ўша фатвога эргашиб кетаверса, аввалги мужтаҳид олим далилни топмагани учун маъзур бўлади, муқаллиддан узр қабул қилинмаслиги мумкин. Зеро, аввалги замон олими ижтиҳод қилди, кейинги замон муқаллиди далилни ташлади ва фақат ўзига ёққан ва нафс-ҳавосига мос нарсани олди. Шунинг учун ҳам кўплаб одамларни ҳар бир олимга ўзига ёққан масалада тақлид қилаётганини кўрасиз, охир оқибат бу одамда шаҳват-ҳохиш фиқс суратида мужассам бўлади!

Бир фақиҳ хато қилиши, бошқаси эса тўғри топиши мумкин. Кимга далил кўринса, уни олиши вожиб, чунки Аллоҳ қиёмат куни одамлардан фуқаҳоларга тақлид қилганларидан эмас, пайғамбарларга эргашганларидан сўрайди: «Аллоҳ уларга нидо қилиб: «Пайғамбарларимнинг чақириғига нима жавоб қилдинглар?» дейдиган кунда» (Қасас: 65). Аллоҳ Қуръонни хилофни кўтариб ташлаш учун индирган: «Ва уларга қўшиб одамлар орасида чиққан тортишувларга ҳакам бўлсин, деб Ҳақ Китобни нозил қилди». (Бақара: 213).

Ақл ‒ рухсатларнинг кетидан қувиш баданларни ҳам, қалбларни ҳам касал қилишига далолат қилмоқда. Уламоларнинг рухсатларига эргашиш динни бузади, табибларнинг рухсатларига эргашиш эса баданни бузади.

Шаҳват ва рағбатни танлаш мезони қилиб олган одамлар, табиб дорисининг ширинлигини дорининг фойдали эканига мезон қилган киши кабидир. Аксар ҳолатда одамлар ўз баданларига жиддий эътибор берадилар, эҳтиёт қиладилар, диний масалаларда эса, биз олим эмас, оддий тақлид қилувчи одамлармиз деган ҳужжат билан бепарво бўладилар!

Кўпчилик одамларнинг олимлар сўзларига эргашишларида нафс-ҳаво яққол кўриниб қолади. Ҳолбуки, улар биз энг тўғри сўзни олишга ҳаракат қилиб изланмоқдамиз дейдилар, даъво шундай бўлсада, улар олимларнинг енгил фатволарини ва рухсатларини оладилар. Шу ерда ҳақиқатни изловчи билан нафс-ҳавосига мос тушадиганини изловчи ўртасидаги фарқ намоён бўлади.

Қуръоннинг оятлари бир-бирига қарама-қарши бўлмайди, балки бир-бирига мувофиқ ва бир-бирини қувватлайди

Муҳим масалалардан бири: Қуръоннинг баъзиси баъзисини тасдиқлайди, баъзиси баъзисини таъкидлайди ва баъзиси баъзисини тафсир қилади, шарҳлайди. Ваҳий орқали насх, яъни бекор қилинсагина қарама–қарши бўлиши мумкин. Аллоҳ таоло ҳижоб ва сатр оятларининг ҳаммасини очиқ равшан ва пухта ҳолда нозил қилди. Бунда ҳеч қандай ихтилоф йўқ. Ким унинг маъноларидан биронтасини тушунмоқчи бўлса, бир мавзудаги оятларнинг ҳаммасини бир бобга жамлаши сўнгра унга қараши лозим. Шундай қилиши у учун тушунарсиз бўлган жойларини очиб ташлайди. Аллоҳ таоло деди: “­­­Аллоҳ энг гўзал сўзни (оятлари фасоҳат ва балоғатда) бир-бирига ўхшаган, (ичидаги ҳукмлари) такрор-такрор келувчи бир Китоб қилиб нозил қилдики…” (Зумар: 23). Саид ибн Жубайрнинг қуйидаги сўзи саҳиҳ ривоятда келган: “Баъзиси баъзисига ўхшайди, баъзиси баъзисини тасдиқлайди ва баъзиси баъзисига далолат қилади”[12].

Қуръон ва суннатдаги аёлнинг ҳижоби ва сатрига боғлиқ аҳкомларга қарайдиган одамларнинг кўпчилиги муштабаҳ–кенг тушунчали жойга қарайди ва уни ўз тушунчасига кўра талқин қилади. Агар у ваҳийнинг бошқа жойига солиштирсайди – хусусан, араб тилини ўрганганлар у ёқда турсин, арабларнинг ўзларининг ҳам тили бузилган ва Қуръон тилидан узоқ бўлган бир пайтда – Аллоҳнинг каломини ва Пайғамбарининг сўзини ҳамда уларнинг ҳукмларини тушунган бўлар, улар ҳақида камчилиги ва мавҳумлиги бўлмаган тўғри маънони тасаввур қилган бўларди.

Аввалгиларнинг истилоҳларидан узоқ бўлиш, янги истилоҳларнинг пайдо бўлиши билан одамларнинг кўпчилиги Қуръоннинг “Ҳижоб”, “Жилбоб–рўмол” ва “Химор” ҳақида ишлатган маъноларни тушунмадилар. Бу қуръоний сўзларни энг оддий арабларнинг эркагу аёли тушунарди. Уларнинг ўрнига аёлнинг либосига нисбатан янги истилоҳлар ва сўзлар қўлланадиган бўлди, натижада омма халқда ва кўплаб зиёли кишиларда бу мавзуда чалкашликлар рўй берди.

Сўзлар ва истилоҳларнинг маъноларини тушуниш кўринишларидан бири: бу сўз ва истилоҳлар хоҳлайдиган маънони билишинг учун уларнинг тўрт томонидан ўраб турадиган, бироқ уларнинг ичига кирмайдиган маъноларни билишинг ва улар хоҳламайдиган маъноларнинг ҳудудига кирмаслигинг керак бўлади. Ақл ҳар бир одам ўз ерини қўшниларининг ерларидан ажратадиган тўрт томондаги ўз ерининг чегарасини билишига далолат қилмоқда. Шундай экан бугунги кундаги изланувчи ёш аёлнинг ҳижоб ва тўсиниш аҳкомларини токи Нур сурасидаги қари аёл ҳижобининг ҳукмини билмагунича ҳамда бу бобдаги Набий – соллаллоҳу алайҳи ва саллам – ҳадислари ва саҳобалардан нақлларга пухта назар ташламагунча фақат Нур ва Аҳзоб суралари оятларининг ўзидан ҳаргиз тушуна олмайди. Қачонки буларни бир бобга жамласа, шундагина унинг тушунчаси тўғри бўлади ва ҳукм кундек равшан бўлади.


([1]) «Фатово ибн Таймия» (20/212).

([2]) «Саҳиҳ Бухорий» (6/2681).

([3]) Унинг сўзини Ибн Абдулбар «Жомиъу баянил илми ва фазлиҳи» (2/922) да нақл қилган.

([4]) «Иҳком» (5/64-70) га қаранг.

([5]) «ал-Мувофақот» (5/92-97) га қаранг.

([6]) «Талбису Иблис» (81) ва «Навосихул Қуръан» (831).

([7])«Фатово» (10/472-473) га қаранг.

([8]) «Тамҳид» (1/165).

([9])«Жомиъу баянил илми ва фазлиҳи» (2/922).

([10]) «Аъломул ҳадис» (3/209).

([11]) Масалан, фақиҳ олим бирон ишни бўлмайди деяпти, далил (яъни мас, суннат) эса бўлади деяпти. Далил саҳиҳ, маъноси тушунарли. Шундай бўлса ҳам фалончи олим бўлмайди дебди, демак бу ихтилофли масала экан, бундай масалаларда бирон олимга эргашилса, бошқалар унга эътироз қилиши мумкин эмас. Олимнинг гапи далил деб, олимни гапини олиш ва очиқ баёнли ҳадисни тарк қилиш.

[12] Ибн Жарир тафсирида ривоят қилган (20/191).

Сиз учун танладик

Шайх Абдулвалий Қори “Душанба кунлик дарслар” силсиласи

Андижон жоме мадраса-масжидининг имом хатиби устоз Абдулвалий қори. № Дарснинг номи Нусха олиш 1 Ихлос RM MP3 2 Аллоҳ йўлида...
Батафсил

Омонат (2)

Инсоннинг ўзи ва ўзгалар ўртасидаги нарсалардаги омонат Бу омонат хоҳ мол хоҳ бошқа нарса бўлсин инсонларнинг сизга топширган нарсаларини ва...
Батафсил

Омонат

Абдуллоҳ ибн Абдурраҳмон ал-Жибрин
Аллоҳ субҳанаҳу ва таолога ҳамду санолар айтамиз, ундан бизни мағфират қилишини сўраймиз. Гувоҳлик бераманки Аллоҳдан ўзга илоҳ йўқ, У ёлғиз ва шериксиз зотдир. Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва саллам унинг қули ва элчисидир. У кишига, аҳли ва асҳобларига Аллоҳнинг раҳмати ва саломи бўлсин.

Аммо баъд:

Албатта омонат ҳақида сўзлаш катта аҳамиятга эга. Чунки у бир томондан Аллоҳ ва банда ўртасидаги нарсага, иккинчи томондан банда билан банда ўртасидаги нарсага алоқадор. Мазкур омонатни адо этишда бандага мадад берадиган сабабларни баён этамиз.
Батафсил

ҲИЖОБ НИМА УЧУН КЕРАК?

ҲИЖОБ НИМА УЧУН КЕРАК? بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ СЎЗ БОШИ Барча оламларнинг ҳукмдори, меҳрибон ва раҳмли, қиёмат кунининг подшоҳи бўлмиш...
Батафсил

Кутубус-ситта Олти китоб


Алхамду лиллах вассолату вассаламу ала росулиллах.

Кутубус-ситта муаллифлари куйидаги зотлар:


Имом Бухорий (194-256 хижрий)
Имом Муслим (204-261 хижрий)
Имом Абу Довуд (202-275 хижрий)
Имом Тирмизий (209-279 хижрий)
Имом Насоий (215-300 хижрий)
Имом Ибн Можа (209-273 хижрий)Уларнинг хар бирини сизга кискача килиб таништириб ўтсам:

1. Имом Бухорий.

У зот Абу Абдуллох Мухаммад ибн Исмоил ибн Иброхим ибн Мугийра ибн Бардизба Жуъфий Бухорийдир.

Имом Бухорийнинг катта бобоси Мугийра Бухоронинг волийси Ямон Жуъфийнинг кўлида исломга кирган шунинг учун Жуъфий деб нисбат берилган (буни вилоят, мавло дейилади).

Имом Бухорий хижрий 194 - йилда Бухоро шахрида тугилди. Етим бўлиб ўсдилар.
Батафсил

Аҳли суннага мактуб (давоми)

Шайх Сафар ибн Абдурраҳмон Ҳаволий
Абдуллоҳ Шариф таржимаси
Абу Закария ал-Маданий таҳрири
(Давоми)

3)Улар ўзгармас бирламчи аҳкомларни ва умумий қоидаларни иккинчи даражали (тасодифий) ҳукмлар ва муайян воқеалар сабабли бекор қилиб юбормайдилар. Қуръон оятлари ва саҳиҳ ҳадислар ила собит бўлган умумий қоидалардан бири, мусулмонларнинг иттифоқ бўлиши вожиблигидир. Бидъатчи ёки фосиқдан юз ўгириш эса иккинчи даражали (тасодифий) аҳкомлардан ҳисобланади. Бироқ, юз ўгириш фойда қилмаслиги маълум бўлса, бунга амал қилинмайди. Демак бу ўзгарувчан ва турли ижтиҳодларни қабул қила оладиган масаладир.
4)Ким улар каби намоз ўқиса, қиблаларига юзланса ва сўйган гўштларидан еса, у ўшалардандир.
Батафсил

Аллоҳ ризқ берувчи зот

Хулоса Аллоҳнинг борлигига иймон келтириш инсон табиатига ўрнатиб қўйилган, унинг ич-ичидан жўшиб чиқадиган туйғудир. Мусулмон киши ўзидаги шу табиий иймонни...
Батафсил

Аҳли суннага мактуб

Шайх Сафар ибн Абдурраҳмон Ҳаволий Абдуллоҳ Шариф таржимаси Абу Закария ал-Маданий тасҳиҳи ва таҳрири بسم الله الرحمن الرحيم Сафар ибн...
Батафсил

Даҳрийлик (атеизм) хатари ва даҳрийларга эслатма

"Илҳод" – "даҳрийлик" хатари ва даҳрийларга эслатма ҳақидаги бўлим[1] Аллоҳдан тавфиқ сўраган ҳолда айтаман: Арабча "илҳод" сўзи "оғиш" маъносида бўлиб,...
Батафсил

Даъватчига оид савол-жавоблар

Барча мақтовлар Аллоҳгагина хос, У зотни мақтаймиз, Ундан мадад сўраймиз, Унга истиғфор айтамиз, Аллоҳдан нафсларимиз ва амалларимиз ёмонлигидан паноҳ тилаймиз....
Батафсил

Аёллар учун махсус дарслар

Энг кўп кўрилган

Янги китоблар

Саҳифамизда нашр этилаётган барча нарсалардан шахсий фойдаланиш учун руҳсат этилади. Саҳифамиз материалларидан фойдаланилган ўринларда www.islomnuri.org дан олинди деб кўрсатилиши, мустасно ўринларда бизга маълум қилиниши шарт. Материаллардан Аллоҳ йўлида фойдаланиш учун ҳуқуқлар чекланмаган. Тижорат учун фойдаланиш мумкин эмас.

en_USEnglish